Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka.
25.02.2022
Newsletter BIURA PRASOWEGO

Oświadczenie PKN ORLEN 
Zgodnie z zapowiedzią Prezesa PKN ORLEN Daniela Obajtka, rozwiązujemy w trybie natychmiastowym umowy z 9 stacjami sztucznie zawyżającymi ceny paliw, w tym zarówno z siecią odbierającą nasze paliwa, jak i stacją korzystającą z naszego szyldu.
 
Za niedopuszczalne uznajemy wykorzystywanie aktualnej sytuacji i podnoszenie cen do poziomów, które nie znajdują żadnego uzasadnienia w czynnikach kształtujących ceny detaliczne.
 
Zapewniamy, że będziemy weryfikować wszystkie doniesienia dotyczące manipulacji cenowych i bezwzględnie zwalczać ten proceder.

KONTAKT DO BIURA PRASOWEGO
KONTAKT TELEFONICZNY:
KONTAKT MAILOWY:

email:
media@orlen.pl
image image